Видео 2015

  Откриване + Сабин Бойкинов – Концепт Дизайн за игри - процес за създаване на светове

  Trint LTD - Петър Велков – Техники при 3D принтирането:

  - 3Д принтиране – Подготовка на файлове за 3д печат.

  - FDM, SLA 3д печат – прилики и разлики. Изисквания към файловете в зависимост от вида печат.

  - Полезни трикове, какво трябва да знаете за 3д моделите преди да пуснете файл за печат.

   Кинтза студио – Марин Крънзов - прeдставяне на играта - ,,Mad Gardener"

  GROZEN ent. - ПРОЕКТИТЕ НА ГРОЗЕН ЕНТ.

  Сергей Пунчев - "Интерфейс дизайн за компютърни игри"

  Симеон Дотков – Озвучаване на компютърни игри

  Бубу Студио – представяне

  Андрей Кулешов – Използване на 3D Projection maping в сценографията и лайф концертите

  Евтим Тодоров - Zbrush и как най – добре да напреднем в 3Д програмите.

   

  VTU. Svetoslav Kosev © 2018 Vision