VISION 2016

    VISION 2016 ще се проведе на 19 и 20 ноември, във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Форумът е отворен за посещение и без такса за участие. Всеки, който има интереси свързани с триизмерната графика, може да вземе участие като лектор или наблюдател.

    VTU. Svetoslav Kosev © 2018 Vision