Видео 2016

  Ардео - Дигитално рисуване и съвременния комикс

  Дияна Нанева - Functional Illustrations

  Сергей Пунчев - Съвместни проекти и колко са важни те - Проект Yggdrasil

  Светослав Петров - От 610 до Христо Ковачев

  Сабин Бойкинов - Да създадеш свят от въображението си - демонстрация на традиционна  техника

  Михаил Греули - Real Time Концепт Арт - Създаване на Realtime Concept Локации и 360° панорами с помощта на Unreal Engine 4

  Евтим Тодоров - Characters and Modeling in Zbrush

  Русен Нанов - 3D елементи  в 2D среда - грешки, интеграция, ресурси

  Мария-Десислава Касабова - От университета до Гейм дизайна!

  Alfonso De La Torre

  Любомир Русев и Марин Крънзов - Представяне на студиото "Parizagames" 

  Еди Бенун - Арт Директор в Юбисофт София

  Александър Петров и Боян Йорданов – Как да създадем фантастичен свят

   

  VTU. Svetoslav Kosev © 2018 Vision